Meni
Aerodrom Tivat Rent A CAR -
Porto Montenegro Tivat RENT A CAR -
Luka Kotor RENT A CAR -
Aerodrom Podgorica RENT A CAR -
BUDVA RENT A CAR -

Opšte odredbe i uslovi najma 

"Rentacar4.me "P.J. (u daljem tekstu Najmodavac) iznajmljuje Najmoprimcu (u daljem tekstu Najmoprimac) čiji su podaci na prednjoj strani 

Ugovora o iznajmljivanju vozila, vozilo pod sledećim uslovima: 

1. Da svojeručno potpiše Ugovor o iznajmljivanju vozila i time se saglasi sa odredbama ugovora: 

• da cijene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cjenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora 

• da ima minimum 23 godinu za najam kategorija od MDMR do SDMR I vozačku dozvolu najmanje 3 godine 

• da ima minimum 25 godina za najam kategorija RDMR/ SVMR/ PDMR I vozačku dozvolu najmanje 3 godine 

• da ima minimum 28 godina za najam kategorija LDAR/ XFAR/ FFAR / UDMR I vozačku dozvolu najmanje 5 godina 

• da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu 

• da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca 

• da za produženje ovog ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca 48 sati pre isteka roka vraćanja vozila 

• da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja 

• da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga,i u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama 

• da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu 

• da vozilom upravlja sam ili lice koje on ovlasti u Ugovoru o najmu pod uslovom da to lice ima najmanje 23 godine starosti, važeću vozačku dozvolu i da se upiše drugi vozač na Ugovoru 

• da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti 

• da iznajmljeno vozilo ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca 

• da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova il uređaja na vozilu 

• da će snositi troškove utrošenog goriva.  

***Rentacar4me strogo poštuje servisne interval proizvođača vozila. Nepoštovanje istih prouzrokuje se gubitak garancije na vozilu. Najmoprimac je dužan da odmah I bez odlaganja obavesti poslovnicu izjamljivanja da je na komandnom displeju ili bord kompjuteru u iznajmljenom vozilu počela da gori BILO KOJA upozoravajuća lampica, radi intervencije na vozilu. Ukoliko se Najmoprimac ogluši na ovo upozorenje I ne javi se u poslovnicu iznajmljivanja vozila, snosiće pun penal radi gubitka garancije proizvođača izjamljenog vozila. 

Penal za gubitak garancije proizvođača vozila 

2. U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz člana 1. obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac. 

3. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove ulja i redovnog održavanja vozila (izuzev troškova pranja vozila za vreme korišćenja). 

4.Najmoprimac je dužan da položi depozit prilikom iznajmljivanja vozila. Depozit se zaprima isključivo putem predautorizacije po jednoj od kreditnih kartica vozača (Visa, Master, ). Iznos depozita zavisi od grupe iznajmljenog vozila i dužine trajanja najma. Minimalna visina depozita je 500,00 Eur . Ukupne troškove najma vozila Najmoprimac je dužan da plati odmah na početku najma. 

***Rentacar4me ne prima debitne kartice u svrhu ostavljanja depozita. Rezervisana suma na Vašem računu u svrhu depozita za najam vozila, Vam neće biti na raspolaganju. Rentacar4me će na kraju najma odblokirati Vaša sredstva ali Vašoj Banci može biti potrebno nešto duže vremena dok procesuira de-blokadu Vašeg novca.  

5. Najmoprimac je dužan da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje. 

6. U cijenu najma uključeno je Osiguranje za štete učinjene trećim licima u visini limita utvrđenim zakonom. 

7. Cijena najma ne uključuje sledeće rizike:  

• Havariju iznajmljenog vozila nastalu u saobraćajnom udesu - u slučaju saobraćajnog udesa u kome je učestvovalo iznajmljeno vozilo, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.  

• Oštećenja na iznajmljenom vozilu van registrovanog saobraćajnog udesa (oštećenja na parkingu, i sl).- u slučaju oštećenja na parkingu i u saobraćaju na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu.  

• Krađu vozila za vreme najma - u slučaju nestanka odnosno krađe iznajmljenog vozila Najmoprimac plaća vrednost celog vozila.  

• Invalidnost (delimičnu ili potpunu) i smrt vozača i putnika u iznajmljenom vozilu koja nastane kao posledica udesa. 

8. Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja vozila za sve vreme trajanja popravke). Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku.  

9. Osiguranje za štete nastale na vozilu - CDW 

• Najmoprimac se može osigurati za štete nastale na iznajmljenom vozilu u slučaju saobraćajnog udesa i van saobraćajnog udesa ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu CDW. 

• Najmoprimac se može osigurati protiv šteta nastalih zbog nekorišćenja (stajanja) iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu - CDW. 

• Sva oštećenja vozila u toku najma, bez obzira da li su nastala u saobraćajnom udesu ili van njega, Najmoprimac mora da prijavi Najmodavcu i da popuni poseban Izveštaj o udesu u poslovnici Najmodavca, da udes i oštećenja prijavi i nadležnom organu Policije odmah na licu mesta gde se udes / oštećenje desilo i da obezbedi policijski zapisnik. 

• Ukoliko saobraćajni udes i oštećenje nije prijavljeno Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos oštećenja na vozilu, bez obzira što je ugovorio Osiguranje sa učešćem u šteti - CDW 

• Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o udesu, bez 

obzira na ugovaranje Osiguranja za štetu na vozilu 

10. Osiguranje za krađu / gubitak vozila – THW 

• Najmoprimac se može osigurati za gubitak vozila nastao krađom – nestankom vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za krađu / gubitak vozila. 

• Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca. 

• Ukoliko nestanak / krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila, bez obzira što je ugovorio Osiguranje za krađu / gubitak vozila. 

• Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za krađu / gubitak vozila. 

• Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema katalogu i procjeni ovlašćenog Prodavca za korišteno vozilo.  

11. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je odgovoran za : 

• štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga ili alkohola 

• štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji 

• štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu 

• krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno  

12. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i 

njegovog Osiguravajućeg društva tako: 

• što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode 

• što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao 

• što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije 

• što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca 

13. Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ispuni sve uslove navedene u članu 11 i 12 ovog ugovora, odgovaraće za sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle. 

14. Osiguranje putnika - PAI 

• Najmoprimac može osigurati vozača i sve putnike u vozilu za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika 

Lično osiguranje vozača i putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša  

15. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u / na iznajmljenom vozilu. 

16. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale nastale zbog: bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila 

17. Bilo kakve izmene iz ovog ugovora važe samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorne strane. 

18. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu. 

19. U slučaju prihvatanja stranog sredstva plaćanja kurs razmene bilo koje valute koja se razmenjuje biće konačno utvrđen od strane Najmodavca.  

20. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Kotoru. 

 

 

Kontakt
Tel: +382 69 208 222
E-mail: mojkvadratbudva@gmail.com
PODIJELI OVU STRANICU NA
® Rentacar4.me - All Right Reserves